V současné době jednáme s dodavateli na výstavbu nových venkovních boxů a nové krmírny s teplou vodou. V září dojde k zatravnění pozemků a do budoucna k rozšíření výběhů. V další etapě dojde k rekonstrukci šaten, sedlovny a klubovny.